Du er her:
 • Utstillinger
 • UTSTILLINGER 2019:
  Kongsvinger Kunstforening har gleden av å presentere et stort utvalg utstillinger.


  Els Geelen 
  «Fugleperspektiv» 
  olje, akvarell, foto, video-collage
  Åpning lørdag 14. september kl. 12.00
  utstillingen varer til 6. oktober
  Åpent lørdag og søndag kl. 12-16.

  Els Geelen er ein nederlandsk billetkunstnar som bor i Norge på ein økologisk gard, midt i Hardanger. Ho har fått si kunstneriske utdanning i Amsterdam, men har og studert biologi og har ein fasinasjon for naturen. På garden produserast økologisk kalkun og kylling. Gjennom verksemda har Els Geelen fått mykje kunnskap om fjørfeindustrien i Norge samt i utlandet.
  Gården har eige klekkeri og tilgang til dei nyfødde kyllingane gav Geelen inspirasjon til å byrja på prosjektet ¨Fugleperspektiv¨. Prosjektet har utvikla seg frå synleggjering av fuglane til ein kritisk «statement» som vil bidra til bevisstgjering av tilskodarar. Den er ikkje meint som reklame for økologisk bruk. Den set kun spørsmål ved dei vala me tar som forbrukarar.
  I denne utstillinga får du sjå det vakre og det abstrakte, men og det ubehaglege i det som blir for nært og vakkert. Me får sjå det me ofte ikkje tenker på, ikkje ser – eller ikkje likar å sjå; dei frie fuglane som vert ufrie og gjort usynlege i møte med menneske.

  Det som er anonymt og litt fjernt kan me lett forhalda oss til. Det er vakkert og behageleg. Når fuglemassen eller flokken derimot vert malt ut, sluttar fuglane å være ein anonym masse, dei blir til uttrykksfulle og vakre enkeltindivid. Då oppstår problemet: Dei vakre og skjøre fuglane er ei kilde til mat for menneska. Me et dei. Når me skjønar at det er mat me ser, vert nærleiken vanskeleg. Det som finnes, men som me ikkje vil sjå og ta ansvar for, har eit politisk bodskap og me kan spørje oss; Korleis forhalda oss til dyrevelferd? Er me villige til å ta konsekvensar av vårt forbruk? Når fuglane er fjerne, er det lett, når dei rykker nærmare, blir det langt vanskelegere å forsvare forbruksval me kanskje har tatt i lang tid. Vidare kan den anonyme massen versus enkeltindividet også forståast i andre samanhengar. Korleis ser me på menneske på flukt? Dei er mange, me får bilete frå overfylte båtar, strender og leirar. Me klarer ikkje å ta inn over oss mengda, men når enkeltindividet står fram får me eit moralsk dilemma. Korleis skal me handla no?

  Geelen har hatt ei rekke utstillingar i Norge og i utlandet.
  http://www.elsgeelen.com

   

  Festningen
  24. august - 29. september

  Åtte kunstnere inntar festningsmurene med spesialproduserte kunstprosjekter


  I utstillingen Festningen er Kongsvinger festning omdreiningspunkt. Åtte norske samtidskunstnere er invitert til å utvikle stedspesifikke kunstverk for festningens kasematter, rommene inne i festningsmurene. Festningen er den første i en trilogi med stedspesifikke utstillinger i og rundt Kongsvinger by, kuratert av Helga-Marie Nordby for Kongsvinger Kunstforening.

  Festningen (2019), Elven (2020) og Skogen (2021) er en utstillingstrilogi kuratert av Helga-Marie Nordby for Kongsvinger Kunstforening i og rundt Kongsvinger by. Utstillingene tar avsats geografisk og historisk i Kongsvinger, og motivasjonen er å se med nye øyne på tre sterke identitetsmarkører for byen: Kongsvinger festning, Glomma og Finnskogen. Dette er størrelser som har vært helt grunnleggende for utviklingen av Kongsvinger som sted politisk, økonomisk og kulturelt. Prosjektet som helhet ønsker å stimulere til dialog mellom samtidskunst/kunstnere og lokalsamfunn, skape ny refleksjon rundt kjente steder og stille spørsmål ved identitet knyttet til historie, nåtid og fremtid. 

  Den første utstillingen vil foregå på Kongsvinger festning, nærmere bestemt inne i festningsmurene, i det som kalles for kasematter. Kasemattene på Kongsvinger er steinbelagte rom med hvelvede tak, i ulike størrelser. Mens festningen var under oppføring på 1700-tallet var det er her soldatene bodde, under særs kummerlige forhold. Der resten av festningen er renovert og oppgradert, har disse rommene fått stå mer eller mindre urørt siden festningsmuren ble oppført. Rommene er dunkle og grotte-aktige. Syv norske samtidskunstnere er invitert til å utvikle stedspesifikke kunstverk for hver sin kasematt hvor kunstnerskapet vil gå i dialog med rommet og stedet. Disse kunstnerne er Per Christian Brown, Helene Sommer, HC Gilje, Maja Nilsen, Anders Smebye, Serina Erfjord og Ina Åsheim. Festningen vil også inkludere et permanent Koro-prosjekt som ble ferdigstilt for Kongsvinger festningen i 2016 av lydkunstner Maja Urstad.

  Med utstillingen Festningen inviteres publikum til å se Kongsvinger festning med nye øyne. Kasemattene fylles her med kunstverk som vil være frie fabuleringer over stedet og historien. Her vil kunstnerne la seg inspirere av det som har vært, trenge seg inn i festningens DNA, men også ta oss ut av historien og stedet og til parallelle univers. Hver kasematt vil være sin egen verden, fortelle sin egen historie omsluttende, konfronterende, reflekterende. De stedspesifikke installasjonene vil variere i uttrykk og medier, men felles vil være iscenesettelser det er mulig å tre inn i, som transformerer rommene, og som åpner sansene og skaper undring, engasjement og refleksjon.  Les mer her
   

  26. oktober – 10. november:
  Inger Marie Berg og Tor Alex Erichsen

  30. november – 15. desember:
  Jule- og medlemsutstillingen

   

  Se arkiv for utstillinger som har vært
   
   
   
   
   
   

  Aktiviteter

  Levert av WebSite AS